Gmina Willmersdorf (Niemcy)


willmersdorf_herb.jpg Pierwsze wzmianki historyczne o tej miejscowości pochodzą z roku 1317. Zasiedlanie i budowa kościoła zaczęty się już około roku 1250. Do dzisiaj Willmersdorf jest uważany za zamożną rolniczą wieś marchijską z istniejącymi wcześniej okazałymi założeniami dworskimi. Założenie wiejskie jest nadzwyczaj przemyślane z oszczędnie zabudowanym placem. Z 1571 roku pochodzi wzmianka o Willmersdorf jako wsi z wiatrakiem. Z wiatraka ocalał jeszcze kamień młyński. We wsi dominuje wzniesiony już w trzynastym wieku budynek kościoła z podwójną wieżą. Po pożarze szczytu wieży kościelnej w roku 1899 została ona zastąpiona w 1901 wieżą podwójną.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Spędzania Czasu Wolnego (Freizeitverein) z Willmersdorf gmina przeprowadza wiele imprez. Najważniejszymi co roku są: Dzień Dziecka i Turniej Pitki Nożnej w maju i czerwcu oraz "Święto Lata" w drugim tygodniu sierpnia.
 

„Projekt pn. Jubileusz 20 lecia partnerstwa i współpracy gminy Ustronie Morskie i Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.