Stowarzyszenie Parku Regionalnego "Barnimer Feldmark" (Niemcy)

barnimer_herb.jpg Park Regionalny Barnimer Feldmark jest jednym z ośmiu parków położonych dookoła Berlina. Został powołany do życia dla utrzymania wolnych przestrzeni nacechowanych kulturowo i krajobrazowe Obejmuje część północnego wschodu Berlina oraz pobliskie obszary okręgów Barnim i Markisch Oberland o powierzchni ok. 43.000 ha. Rozciągające się od Berlina w kierunku Bernau i Straussber-ga, osie osad stanowią granice parku Barnimer Feldmark na północy i na południu. W dorzeczu żyje i pracuje ok. pół miliona ludzi, z tego 70.000 na terytorium Brandenburgii. Ponad 60% obszaru parku regionalnego jest wykorzystywana rolniczo, co jest osobliwością w tzw. "osłonie tłuszczowej" (Speck- giirtel) Berlina. Obok potencjału naturalnego oraz kulturalno-historycznego, park posiada szczególne walory lokalizacyjne: położony między osiami osad, a na obszarze obrzeży miasta Berlina, dysponuje poważnym potencjałem możliwości bliskiego wypoczynku w zakresie turystyki jednodniowej.
Założony w 1996 roku park regionalny Barnimer Feldmark e.V. jest instrumentem rozwoju parków regionalnych w Brandenburgii i Berlinie. Jako regionalne forum komunikacyjne przedstawia innowacyjną formę międzyterytorialnego rozwiązywania konfliktów i strategii, jak również służy koordynacji państwowych programów oraz instrumentów wsparcia gospodarki i pracy.

Park Barnimer Feldmark jest typowo brandenburskim krajobrazem kulturowym. Wsie okolnicowe, majątki i dwory, starannie odrestaurowane kościoły i budowle z i polnego kamienia, małe jeziorka, rozlegle pola z wyżłobieniami polodowcowymi i starymi alejami na horyzoncie są tylko nielicznymi detalami, które nadają temu i krajobrazowi szczególnego uroku.
I Takie wspaniałości przyrody jak: Malchower Aue, Bór-nicker Feldflur, parki majątków w Blumberg i Hirschfelde, jeziora: Malchower See, Lohmer Haussee, Retsee i Krumme See stanowią interesujące cele wędrówek i wycieczek rowerowych.
Współpraca z polską gminą Ustronie Morskie rozwijała się przez ostatnie lata bardzo pozytywnie. Liczne spotkania z przedstawicielami polskiej gminy na temat agroturystyki, turystyki przyjaznej środowisku, ochrony wybrzeża i pielęgnacji krajobrazu były dla polskich i niemieckich uczestników bardzo interesujące. Przedstawiciele naszego parku co roku odwiedzają Ustronie Morskie i są pod wrażeniem jego ciągłego rozwoju.
Nasze partnerstwo jest wyrazem stale rozwijającego się porozumienia narodów i umocnienia regionalnej tożsamości w Euroregionie Pomerania.
 

Stowarzyszenie Parku Regionalnego "Barnimer Feldmark"

"Regionalpark Barnimer Feldmark e. V."
Przewodniczący Zarządu - Torsten Jeran
Am Bahnhof 2
16356 Ahrensfelde/ OT Blumberg
Telefon: 0333 94/ 536 -  0
Fax: 0333 94/ 536 - 15
E-Mail: info@feldmaerker.de
http://www.regionalpark-barnimerfeldmark.de/

 

„Projekt pn. Jubileusz 20 lecia partnerstwa i współpracy gminy Ustronie Morskie i Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.